Kreditní systém plateb

Ke zjednodušení systému objednávek a plateb stálých hráčů slouží kreditní systém. Místo zakoupení permanentky složí zákazník určitou částku, ze které je v průběhu čerpání odečítána příslušná hodnota za odehrané jednotky. Podle výše složené částky je poskytována sleva na cenu jednotky. Aby měli hráči možnost co nejlépe využít svou složenou hotovost, místo slevy je složená částka navýšena o určitou hodnotu uvedenou v tabulce. Hodnota navýšení je závislá na složené částce. Výhodou systému je možnost čerpání této hotovosti na úhradu všech sportovišť a půjčovny. Současně není zákazník omezen na určitou denní dobu, ale svůj kredit může čerpat kdykoli. Kredit lze použít i na některé další služby poskytované ve spolupráci s externími dodavateli, možnosti jeho konkrétního použití se dozvíte na recepci centra.

složená částka (Kč)přibližné navýšení kreditu (%)výše kreditu (Kč)platnost karty (měsíc)
2.000,-22.040,-5
5.000,-55.250,-8
10.000,-1011.000,-12