Pravidla stolní tenis

Zkrácená pravidla stolního tenisu

Pravidla jsou obsáhlá, tudíž zkusíme nastínit to nejdůležitější. Cílem hry je zahrát míček pálkou tak, aby se alespoň jednou dotknul hrací plochy stolu na soupeřově straně. Předtím se však nesmí (kromě podání) dotknout žádného jiného předmětu kromě síťky. Pokud se při podání dotkne sítě, tak se zahrávaný servis opakuje. Výjimku tvoří pouze situace, kdy míček síťku nepřeskočí nebo dokonce vyskočí z hrací plochy mimo stůl aniž by se jí dotknul. V tomto případě se jedná o chybu a bod je připsán soupeři. Hráč získá bod, pokud jeho soupeř nevrátí úder pálkou po jednom odskoku míčku zpět na jeho hrací polovinu.

Od roku 2000 se hraje na 11 vítězných bodů (dříve bylo do 21) a místo původně pěti po sobě zahrávaných servisů jedním hráčem dochází ke změně po dvou podání. Set končí dosažením jedenáctého vítězného bodu. Pokud dojde ke stavu 10:10, hraje se prodloužení na dva vítězné body se střídáním servisu po jednom. Vítězem sady se stává ten, který dosáhne již zmíněného vedení o dva body. Hraje se na tří vítězné sety.


PODÁNÍ

Hra začíná podáním.

  • podání se ve stolním tenise provádí s nadhozem – míček se musí dotknout nejdříve vlastní a poté soupeřovy poloviny
  • během podání se nesmí míček jakkoliv skrýt
  • při dotyku síťky se podání opakuje
  • při čtyřhře se musí podávat “křížem” – z pravé vlastní poloviny směrem doleva


MEZIHRA