Pravidla tenis

Zkrácená pravidla tenisu

Tato zkrácená verze Pravidel byla vytvořena, aby pomohla hráčům pochopit základy. Všichni hráči by si měli přečíst kompletní verzi Pravidel.


MÍČE
Výměny míčů, pokud nějaké jsou, mohou být provedeny buď po stanoveném lichém počtu her, přičemž první výměna míčů v zápase se provede o dvě hry dříve než pro zbytek zápasu tak, aby byla zohledněna rozehrávka. Pro výměnu míčů se tie-break počítá jako jedna hra. Výměna míčů se neprovede na začátku tie-breaku. V takovém případě bude výměna míče posunuta až na začátek druhé hry nebo další sady.nebona začátku sady. Pokud míč během hry praskne, tak bude bod zahrán znovu.Případ 1: Pokud je míč na konci bodu měkký, má být bod zahrán znovu? Rozhodnutí: Pokud je míč měkký, ale ne prasklý, pak bod nebude hrán znovu.

HRA
Standardní hra je počítána následovně, s tím, že skóre podávajícího se uvádí první:Bez bodů – “nula”První bod – “15”Druhý bod – “30”Třetí bod – “40”Čtvrtý bod – “hra”

Získají-li oba hráči/páry po třech bodech, je stav označován za “shodu”. Po “shodě” má hráč/pár, který vyhraje další bod “výhodu”. Pokud ten samý hráč/pár získá i další bod, pak tento hráč/pár vyhrává “hru”; pokud další bod vyhraje opačný hráč/pár, pak je stav opět “shoda”. Hráč/pár musí vyhrát dva body za sebou jdoucí po “shodě”, aby vyhrál “hru”.


TIE-BREAK

V průběhu tie-breaku jsou body uváděny jako “nula”,”1″, “2”, “3” atd. První hráč/pár, který získá sedm bodů vyhrává “hru” a “sadu”, pokud vede nad soupeřem rozdílem dvou bodů. Pokud je to třeba, tie-break pokračuje dokud není tohoto rozdílu dosaženo. Hráč, který je na řadě s podáním podává první bod tie-breaku. Následující dva body podává soupeř (ve čtyřhře hráč opačného páru, který je na řadě s podáním). Poté každý hráč/pár podává střídavě dva body za sebou až do konce tie-breaku (u čtyřhry se změna podání v rámci každého týmu provádí ve stejném pořadí jako během dané sady). Hráč/pár, který podával první v tie-breaku bude jako první přijímat podání v první hře následující sady.


STAV V SADĚ

Existuje několik způsobů počítání v sadě. Dvě hlavní metody se nazývají “sada hraná s rozdílem dvou her” a “tie-break sada”. Mohou být použity obě metody s tím, že příslušná metoda, která bude používána, bude oznámena před akcí. Pokud je použita metoda “tie-break sady”, pak musí být taktéž oznámeno, zda bude závěrečná sada bude hrána jako “tie-break sada” nebo “sada hraná s rozdílem dvou her”.
a. “Sada hraná s rozdílem dvou her “. První hráč/pár , který vyhraje šest her vyhrává i danou sadu pokud vede nad soupeřem(i) rozdílem dvou her. Pokud je potřeba, sada pokračuje až je tohoto rozdílu dosaženo.
b. “Tie-break sada”. První hráč/pár , který vyhraje šest her vyhrává i danou sadu, pokud vede nad soupeřem(i) rozdílem dvou her. Pokud je dosažen stav šest-šest, bude hrán tie-break.

Zápas může být hrán na 3 sady (hráč/pár musí vyhrát 2 sady, aby vyhrál zápas) nebo na 5 sad (hráč/pár musí vyhrát 3 sady, aby vyhrál zápas).


PODÁVAJÍCÍ A PŘIJÍMAJÍCÍ

Hráči/páry stojí proti sobě na protilehlých stranách sítě. Podávající je hráč, který podává míč do hry při prvním bodě. Přijímající je hráč, který je připraven vrátit míč podaný podávajícím.

Případ 1: Může přijímající stát vně čar ohraničujících dvorec?

Rozhodnutí: Ano. Přijímající může stát kdekoliv, vně či uvnitř čar ohraničujících dvorec, na své straně sítě.


VOLBA STRAN A PODÁNÍ

O volbě stran a právu podávat nebo přijímat v první hře se rozhoduje losem před rozehrávkou. Hráč/pár, který vyhraje losování si může :
a. zvolit podání nebo příjem v první hře zápasu a v tom případě si soupeř volí stranu dvorce pro první hru zápasu; nebo
b. zvolit stranu dvorce pro první hru zápasu a v tom případě si soupeř volí, podání nebo příjem v první hře zápasu;nebo
c. požadovat po soupeři, aby si vybral jednu z výše uvedených možností.
Případ 1: Mají oba hráči/páry právo na novou volbu v případě, že zápas byl zastaven nebo odložen dříve, než byl zahájen a hráči opustí dvorec?
Rozhodnutí: ano. Výsledek losování platí, mohou však být učiněny nové volby oběma hráči/páry.


STŘÍDÁNÍ STRAN

Hráči střídají strany po ukončení první, třetí a každé další liché hry v každé sadě. Hráči také střídají strany po ukončení každé sady pokud není celkový počet her v této sadě sudý. V takovémto případě hráči střídají strany po ukončení první hry v následující sadě. V průběhu tie-breaku hráči střídají strany po každých šesti bodech.


MÍČ VE HŘE

Míč je ve hře, jakmile jej podávající udeří a zůstává ve hře až do rozhodnutí bodu, pokud není ohlášena chyba nebo není míč prohlášen za neplatný. Dopadne-li míč na čáru, považuje se za míč, který dopadl do pole ohraničeného touto čarou. Dopadne-li míč na čáru, považuje se za míč, který dopadl do pole ohraničeného touto čarou.


POŘADÍ PODÁNÍ

Po skončení každé standardní hry se přijímající stává podávajícím a podávající se pro příští hru stává přijímajícím. Ve čtyřhře se pár, který má podávat v první hře každé sady rozhodne, který hráč bude tuto hru podávat. Stejně tak před započetím druhé hry se rozhodne jejich soupeř, který hráč bude danou hru podávat. Spoluhráč hráče, který podával v první hře podává ve třetí hře a spoluhráč hráče, který podával v druhé hře podává ve hře čtvrté. Takovéto střídání trvá až do konce dané sady.


PODÁNÍ

Bezprostředně před podáním musí podávající zůstat stát oběmi nohami v klidu za základní čarou (t.j. dále od sítě než je základní čára) a uvnitř mezi myšleným prodloužením střední značky a podélné čáry. Podávající potom nadhodí rukou míč do vzduchu kterýmkoliv směrem a udeří jej raketou dříve než dopadne na zem. Podání je provedeno v okamžiku, kdy se raketa dotkne míče nebo jej mine. Hráč, který může používat jen jednu paži, smí k nadhození použít rakety. Při podání ve standardní hře stojí podávající střídavě na pravé a levé polovině dvorce, počínaje pravou polovinou v každé hře. V tie-breaku je podání hráno střídavě z pravé a levé poloviny dvorce, počínaje pravou polovinou dvorce. Podání musí přejít přes síť a dopadnout na pole pro podání, které leží úhlopříčně proti polovině dvorce, z které se podává, než je přijímající vrátí.